جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)

 

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) در سال 1991 توسط TWI (موسسه جوش انگلستان) اختراع شد. در ابتدا تنها بر روی آلیاژهای آلومینیوم اجرا می شد ولی امروزه به عنوان یکی از روشهای دقیق و موثر جوشکاری تیتانیوم، فولادهای آلیاژی، سوپر آلیاژها و فلزات غیر همجنس هم بکار می رود.

  در این فرآیند ابزار غیر مصرفی با طراحی خاص در حالت دورانی  وارد درز جوش (در اتصال لب به لب) و یا وارد قطعه فوقانی (در اتصال روی هم) شده و براساس اصطکاک ایجاد شده بین ابزار درحال دوران و قطعه کار حرارت و کار مکانیکی موجب ایجاد حالت خمیری در ماده شده و پس از اغتشاش در آن موجب اتصالی بسیار محکم و پایدار می شود. با حرکت ابزار رو به جلو جوشکاری امتداد یافته و جوش پیوسته حاصل می گردد.                                              

   

 در این فرآیند، قسمت هایی از مواد خام مشترک در ابتدای درز جوش (جوشکاری لب به لب ) بین Shoulder و  Anvil محصور می شود. ماده محصور براثر حرارت ایجاد شده توسط تماس shoulder و probe حرارت دیده و همراه با کار مکانیکی به حالت خمیری شکل در می آید. شکل خاص ابزار موجب شده جریان فلز حفره پشت probe را پر کرده و فرآیند رو به جلو پیوسته صورت پذیرد.

در این فرآیند ذوب اتفاق نمی افتد و مناطق ایجاد شده پس از جوشکاری در شکل زیر نمایس داده شده است:

 

  اتصالات ممکن در این نوع جوشکاری

       

Square butt joint

 

 

T-butt joint

 

Edge butt joint

 

 

Lap joint

   

Corner joint

 

Multiple lap joint

 

T-lap joint