ماشین آلات جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی

 انواع ماشین آلات جوشکاری اصطکاکی ساخت شرکت آذین صنعت فراسو به شرح زیر است.

  برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

مدل تحقيقاتی  (Research Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • مناسب جهت تحقیقات صنعتی و دانشگاهی

 • دامنه تغییرات پارامترهای زیاد جهت بهینه سازی و تحقیق

 • قابلیت اجرای فرآیندهای FSP و FSSW با برنامه تخصصی

 •  قابلیت ذخیره بیش از یک میلیون WPS

 •  نرم افزار تخصصی جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی

 •  فضای مورد نياز کم

 • مصرف برق بسیار پایین

مدل صنعتی (Industrial Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • مناسب جهت جوشکاری قطعات در مقیاس صنعتی

 • دامنه تغییرات پارامترهای زیاد جهت بهینه سازی فرآیند

 • قابلیت اجرای فرآیندهای FSP و FSSW با برنامه تخصصی

 • قابلیت ذخیره بیش از یک میلیون WPS

 • نرم افزار تخصصی جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی

 • قابلیت اطمینان بالا در اجرای فرآیند

 • قابلیت نصب انواع فیکسچر به منظور جوشکاری قطعات مختلف

مدل غير خطی(Non-Linear Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 •  مناسب جهت جوشکاری قطعات در مقیاس صنعتی دوار

 •  دامنه تغییرات پارامترهای زیاد جهت بهینه سازی فرآیند

 •  قابلیت اجرای فرآیندهای FSP و FSSW با برنامه تخصصی

 • قابلیت ذخیره بیش از یک میلیون WPS

 • نرم افزار تخصصی جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی

 • قابلیت اطمینان بالا در اجرای فرآیند

 • قابلیت نصب انواع فیکسچر به منظور جوشکاری قطعات مختلف

 

  برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید