صنعت برق

انواع مختلف اتصالات بیمتال یا دو فلزی  شامل کابلشوهای بیمتال ، دوراهی های بیمتال ولتاژ متوسط  و پایین  و ... در این واحد قابل تولید می باشند. 

قطعات نمونه

نمونه هایی از قطعات پرکاربرد در صنعت حفاری و ساختمان که قابلیت تولید با استفاده از فرایند جوشکاری اصطکاکی در این واحد تولیدی برای آنها وجود دارد، در تصاویر زیر نمایش داده شده اند.