ماشین آلات جوشکاری اصطکاکی

 انواع ماشین آلات جوشکاری اصطکاکی ساخت شرکت آذین صنعت فراسو به شرح زیر است.

 

  برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید

مدل بالا باز (Open Top Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • بازدهی بسیار بالا و مناسب برای تولید انبوه

 • مناسب برای قطعات سنگین و یا طول بلند

 • دسترسی آسان به فضای بالای قطعات قبل و بعد از فرآیند به منظور گذاشت و برداشت قطعات سنگین

 • فضای مورد نیاز برای ماشین بسیار کم

مدل فریم بسته (Box Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • دقت عملکرد بسیار بالا و مناسب برای تولید انبوه

 • مناسب برای قطعات با طول کمتر از 400 میلیمتر

 • دسترسی آسان در دو طرف ماشین در گذاشت و برداشت قطعات

 • هزینه و زمان تغییر نوع محصول بسیار پایین

 • اشغال فضای کم

 • مصرف انرژی بسیار پایین

مدل دو اسپیندل (Twin Spindle Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • مناسب برای جوشکاری قطعات با طول بلند

 • مناسب برای جوشکاری قطعات به صورت همزمان در دوسمت قطعه

 • خطای هم محوری بسیار پایین در دو سمت قطعه

 • نرخ تولید بسیار بالای قطعات

 • یکنواختی منطقه جوش پس از فرآیند در دوسمت قطعه

 مدل اسپیندل دو جهته (Two Direction Spindle Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • مناسب برای جوشکاری قطعات با طول کمتر از 400 میلیمتر

 • مناسب برای جوشکاری قطعات به صورت همزمان در دوسمت قطعه

 • خطای هم محوری بسیار پایین در دو سمت قطعه

 • نرخ تولید بسیار بالای قطعات

 • یکنواختی منطقه جوش پس از فرآیند در دوسمت قطعه

 • فضای اشغالی بسیار کم ماشین

 • مصرف انرژی بسیار پایین

مدل عمودی (Vertical Type):

ويژگی های عمومی این مدل از دستگاههای جوشکاری اصطکاکی:

 • مناسب برای جوشکاری قطعات با طول کمتر از 400 میلیمتر

 • دسترسی آسان به قطعه کار از سه جهت چپ، راست و روبروی ماشین

 • مناسب برای تولید با نرخ بالا و گذاشت و برداشت قطعات به صورت دستی

 • فضای اشغالی بسیار کم توسط ماشین

 • سرعت عملکر بالا

 • مصرف انرژی بسیار پایین

 

  برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید